Poskytujeme služby v oblasti reklamy, marketingu a rozvoja podnikania obchodných spoločností.
  1. Klientsky orientované reklamné a marketingové služby so snahou, čo najlepšie uspokojiť požiadavky klientov a v konkrétnych oblastiach zvýšiť profitabilitu a úspešnosť podnikania.
  2. Starostlivosť o klientov a poskytovanie bezchybného servisu je prvoradým cieľom a tomu podriaďuje svoju činnosť: nezávislosť v rozhodovaní, starostlivosť o klientov z objektívnej pozície, koordináciu a efektívne sprostredkovanie vysoko kvalitných dodávateľov služieb, prehľadnú dokumentáciu, flexibilitu a plánovanú úspešnosť.
  3. Kvalita a funkčnosť reklamy nie je pre nás stav, ale proces neustáleho zdokonaľovania.
  4. Veríme v liberálne podnikateľské prostredie. Sme otvorení novým myšlienkam a nápadom, starostlivo ich študujeme a napomáhame ich formovaniu v súlade so záujmami klientov.
  5. Zaviazali sme sa každému klientovi vytvoriť dokonalú reklamu a marketing pre jeho biznis. Na to je potrebné veľké množstvo dôvery klientov, ktorá môže existovať a prehlbovať sa, iba ak sa naša reklama a marketing prejavujú najvyšším stupňom serióznosti, spoľahlivosti, dôveryhodnosti a profesionálnych schopností.
  6. Všetky mechanizmy sú orientované tak, aby bola zabezpečená maximálna možná diskrétnosť a ochrana obchodného tajomstva klientov.

Kontakt

JOINT Business JOINT Business s.r.o.
Námestie slobody 50
Sabinov 083 01
SLOVAKIA

IČO: 51 253 950
DIČ: 2120654833
Zapísaná na Okr. súde Prešov, odd. Sro, vl.č.35631/P
+421 904 507 740
kontaktná osoba
Daniel Pavlovský
joint@joint-business.eu