Reklama / Marketing

                                                                                                                                  

Ľudskou rečou povedané o social marketingu

Social marketing používa v dnešnej dobe na reklamu prevažne digitálne komunity ľudí, ktoré sa nachádzajú na sociálnych sieťach (FACEBOOK, GOOGLE, YOUTUBE, TWITTER a podobne). Každý človek má dnes PC, tablet, mobil alebo iné zariadenie, ktorým sa pripája na internet. Vo väčšine prípadov ani netuší, že keď používa ako hlavnú stránku vyhľadávač (napr. www.google.sk) tak sa stáva nepriamym učastníkom socialnej siete Googlu.

To znamená, že keď daný človek si chce kúpiť topánky a hľadá ich pomocou Googlu, Googl mu hneď odporučí stránku s topánkami, ktará má zaplatenú reklamnú kampaň na Googli a až potom ostatné stránky, podľa ich návštevnosti.

Tak je to s väčšinou Sociálnych médii, ktoré každý deň používame a stali sa našou súčasťou. 

Čo to pre Vás znamená?

Znamená to, že zákazníci, ktorí surfujú a hľadajú na sociálnych sieťach (Google, facebook, twitter, youtube a podobných) sa správnym nasmerovaním dokážu dostať až k Vám.

Preto !!!

                                                                                          

MY Vám ponúkame:

1. Návrh reklamy
Naši experti rozanalyzujú segment trhu, v ktorom podnikáte, a navrhnú vhodnú stratégiu reklamy pre dosiahnutie optimálneho pomeru ceny a účinnosti. 
 
2. Spustenie reklamy
Naši špecialisti pre Vás vytvoria reklamy na mieru, starostlivo pripravené pre relevantnú cieľovú skupinu. Nebudete platiť za zobrazenie reklamy, ale len za návštevníka, ktorý na ňu klikne a skutočne príde na Vaše stránky.
 
3. Získate návštevnosť reklamy
Vaše reklamy sa budú zobrazovať na internetových vyhľadávačoch a veľkých portáloch len cieľovej skupine, ktorá sa zaujíma o Vaše výrobky a služby. Tým je zaistená veľká efektívnosť reklamy.
 
4. Optimalizácia reklamy
Úspešnosť reklamnej kampane budeme dlhodobo sledovať a na základe týchto analýz ju budeme priebežne optimalizovať.
 
5. Štatistika reklamy
Poskytneme Vám zrozumiteľné štatistiky kampane, ktoré Vám umožnia lepšie pochopiť očakávania Vašich zákazníkov.